ابراهیم و شیطان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم علیه‌السّلام، شیطان را موجودی عصیان‌گر در برابر فرمان خدا می‌داند؛ به مسأله در برخی آیات قرآن اشاره رفته است.


عصیان‌گری شیطان

[ویرایش]

شیطان، موجودی عصیان‌گر در برابر خدای رحمان از نظر ابراهیم علیه‌السّلام:
«واذکر فی الکتـب ابرهیم...؛ یـابت لاتعبد الشیطـن ان الشیطـن کان للرحمـن عصیا؛ و در اين كتاب به ياد ابراهيم پرداز زيرا او پيامبرى بسيار راستگوى بود•پدر جان شيطان را مپرست كه شيطان خداى رحمان را عصيانگر است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۴۱.    
۲. مریم/سوره۱۹، آیه۴۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ابراهیم و شیطان».    


رده‌های این صفحه : حضرت ابراهیم | شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار