ابراهیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

قرآن


سوره ابراهیم، چهاردهمین سوره از قرآن مجید
آل ابراهیم، اشاره شده در قرآن به ذریه حضرت ابراهیم (علیه‌السلام)
آیه ابتلای ابراهیم، آیه ابتلای ابراهیم (علیه‌السلام)، آیه ۱۲۴ سوره بقره

کاربردهای دیگر


حضرت ابراهیم، اِبْراهیم‌ِ خَلیل‌ (علیه‌السلام)، دومین‌ پیامبر اولوالعزم، نیای‌ بزرگ‌ عرب‌ از طریق‌ پسرش‌ اسماعیل، و بنی‌ اسرائیل ‌ از طریق‌ پسر دیگرش‌ اسحاق
ابراهیم ابن‌صوفی، از علویان‌ و از نسل‌ عمر بن‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ (علیه‌السلام)
ابراهیم ادهم، ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصوربن یزید ابن جابر (یا عامربن اسحاق) تَمیمی عِجْلی، عارف و زاهد معروف سدۀ ۲ق/۸م
ابراهیم اصلاح عربانی‌، یکی از محققان معاصر استان گیلان
ابراهیم امینی هروی، مردی فاضل، مورخ و شاعر
ابراهیم بن ابی بکر تلمسانی، تِلِمْسانی، ابواسحاق ابراهیم بن ابی بکر انصاری، فقیه مالکی، ادیب و شاعر قرن هفتم
ابراهیم بن عمر بقاعی، ملقب به برهان الدین، ادیب، شاعر، مورخ و مفسّر شافعی قرن نهم
ابراهیم بن ابوالیمن بن عبدالرحمان، ابراهیم بن ابوالیمن بن عبدالرحمان، ادیب و حنفی
ابراهیم بن احمد بن ناصر، ابراهیم بن احمد بن ناصر از خاندان باعونی
ابراهیم ‌بن اسحاق حربی، عالم و محدّث حنبلی خراسانی‌الاصل ساکن بغداد، در قرن سوم
ابراهیم بن جعفر بن ابی طالب، از فرزندان جعفر بن ابی طالب (علیه‌السلام)
ابراهیم بن حبیب، از نخستین منجمان مسلمان
ابراهیم بن حسین، به نظر برخی مورخان در زمره فرزندان امام حسین (علیه‌السلام)
ابراهیم بن حصین اسدی، از یاران امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
ابراهیم بن سیار نظام، معروف به نظام، از بزرگان معتزله و علمای کلام در قرن ۲ و ۳ق/۸ و ۹م
ابراهیم بن شریف سویفی‌، فرزند عبدالجواد، معروف به ابراهیم رفعت پاشا
ابراهیم بن صادق، فقیه، ادیب، شاعر و از عالمان امامی (۱۲۲۱-۱۲۸۴ق/۱۸۰۶-۱۸۶۷م)
ابراهیم بن عبدالرحمان بن ابی بکر، مشهور به ازرق یمنی، پزشک و نویسنده قرن نهم هجری
ابراهیم بن عبدالله محض، معروف به قتیل باخَمرا (۹۷-۱۴۵ق/۷۱۶-۷۶۲م)، پسر عبداللـه محض و نوادۀ حسن مثنّی
ابراهیم بن عقیل، بنابر نظر برخی از شهدای بنی هاشم در کربلا
ابراهیم بن علی بن ابی‌ طالب، از فرزندان علی (علیه‌السلام)
ابراهیم بن عمر جعبری، عالم‌ قرائت و دانشمند ذوفنون‌ شافعی‌مذهب در قرن هفتم‌ و هشتم‌
ابراهیم بن مالک‌اشتر نخعی، سردار معروف عرب و حامی مختار ثقفی در قیام علیه امویان
ابراهیم بن محمد اصطخری، اِصْطَخْری‌، ابوسعیدحسن‌بن‌احمد (۲۴۴- ۳۲۸ق‌/۸۵۸ -۹۴۰م‌)، فقیه‌ شافعی‌
ابراهیم بن محمد باجوری، ‌باجُوری (یا بَیْجوری)، ابراهیم بن محمد، عالم و نویسنده شافعی
ابراهیم بن محمد بن ابی‌یحیی، از بزرگان شیعه در قرن ۲ق/۸م
ابراهیم بن محمد بن عیسی میمونی، از علمای قرن یازدهم هجری
ابراهیم بن محمد ثقفی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجری
ابراهیم بن مسلم بن عقیل، بنابر قول مشهور، از فرزندان مسلم و از شهداء
ابراهیم بن موسی علوی، فرزند امام موسی بن جعفر (علیهماالسلام)، معروف به جزّار و ملقب به مرتضی (د ۲۱۰ق/۸۲۵م)، یکی از ائمۀ زیدیه
ابراهیم بن مهزیار، از محدثان شیعی سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ۹م
ابراهیم بن ولید، ملقب به مخلوع، سیزدهمین خلیفۀ اموی
ابراهیم بن هشام، از امیران دولت اموی و دایی هشام‌ بن عبدالملک‌ بن مروان خلیفۀ اموی
ابراهیم بن هلال ثقفی، تاریخ نگار، راوی حدیث، مفسر قرآن، از علمای نام آور و شیعی در قرن سوم هجری و دوران غیبت صغری
ابراهیم بن یحیی، ادیب و سخن‌سرای شیعی لبنانی
ابراهیم بن یزید نخعی، متکلم، فقیه، محدث و از حافظان‌ بنام‌ حدیث
ابراهیم بن یعقوب جوزجانی، جوزجانی‌، ابواسحاق‌ ابراهیم‌بن‌ یعقوب‌بن‌ اسحاق‌ سعدی‌، محدّث‌ قرن‌ دوم‌ و سوم‌
ابراهیم بوذری، خوشنویس و موسیقیدان معاصر
ابراهیم بورکهات، بورکهارت، تیتوس (ابراهیم)، هنرشناس و متفکر مسلمان سویسی ـ آلمانی و از نویسندگان سنت‌گرا
ابراهیم پچوی، مورخ و وقایع‌نگار عثمانی
ابراهیم پیری‌زاده، فقیه، مؤلف و مفتی حنفیِ مکه در قرن یازدهم
ابراهیم جان معطر، بواناتی، میرزامحمدباقر، ملقب به ابراهیم جان معطر، ادیب و شاعر ایرانی و آموزگار زبان فارسی در لندن
ابراهیم حقی، شاعر، عارف و دانشمند مشهور ترک‌
ابراهیم خواص، ابو اسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ احمد بن‌ اسماعیل‌ (د ۲۹۱ق‌/۹۰۴م‌)، یکی‌ از مشایخ‌ صوفیه ‌ و از اقران‌ جنید و نوری
ابراهیم ریاحی، ابواسحاق‌ بن‌ عبدالقادر بن‌ احمد طرابلسی‌ تونسی‌، شاعر، نحوی‌، فقیه‌ مالکی ‌ و خطیب‌ جمعه ‌ در جامع‌ اعظم‌ تونس
ابراهیم شفیعی سروستانی، از محققین و نویسندگان معاصر
ابراهیم غافقی، ابواسحاق ‌بن‌ احمد بن‌ عیسی‌ (۶۴۱ -۷۱۶ق‌/ ۱۲۴۳-۱۳۱۶م‌)، نحوی‌، قاری‌ و فقیه‌ مالکی
ابن‌معصوم ابراهیم قزوینی، ابن‌ معصوم‌ بن‌ فصیح‌ حسینی‌ (۱۰۶۵- ۱۱۴۵ق‌/ ۱۶۵۵-۱۷۳۲م‌)، فقیه‌ و عالم‌
ابراهیم قطیفی، از علمای شیعی قطیف عربستان
ابراهیم قویری، دانشمند منطقی‌، مفسر کتاب‌های‌ منطق‌ ارسطو و هندسه‌دان‌ قرن‌ ۳ق‌/۹م‌
ابراهیم کازرونی، پسر میرزا اسماعیل‌ متخلص‌ به‌ نادری‌، شاعر، عارف‌، پزشک‌ و مداح‌ محمدشاه‌ قاجار
ابراهیم کرکی، ادیب، نحوی‌، محدّث‌، مورخ، مفسر، فقیه و قاضی و از عالمان‌ بنام‌ شافعی
ابراهیم گیلانی، پسر شیخ‌ عبدالله‌ زاهدی‌ گیلانی‌، از دانشمندان‌، شاعران‌ و خوشنویسان‌ قرن‌ ۱۲ق‌/۱۸م‌
ابراهیم لکهنوی، محمدتقی‌ بن حسین‌ دلدار علی‌ نقوی‌ نصیر آبادی‌، فقیه‌ و مفسر شیعی‌ در سده ۱۳ق‌/۱۹م‌ در هندوستان‌
ابراهیم مجاب، از نوادگان موسی بن جعفر (علیه‌السّلام)
ابراهیم مجذوب، از صوفیان‌ قرن‌ ۷ق‌/۱۳م‌
ابراهیم محقق رودسری، یکی از علما و مجتهدین بزرگ شهرستان رودسر
ابراهیم موثق عاملی، صاحب تفسیر عاملی و یکی از قرآن‌پژوهان سترگ عصر حاضر
ابراهیم موسوی‌قزوینی، فقیه ‌و اصولی‌ شیعه، صاحب کتاب‌ ضوابط الاصول
ابراهیم میرزا جاهی صفوی، دولتمرد و شاعر عصر صفوی، نوه شاه اسماعیل صفوی و پسر بهرام میرزا
ابن اورمه ابراهیم بن اورمه حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
سیدمیرزاابراهیم همدانی، شهور به‌ قاضی‌ زاده‌، حکیم صوفی‌مشرب، فقیه، محدث و متکلم امامی‌
سید ابراهیم بهبهانی، از فقها و فعالان سیاسی ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
سید ابراهیم حسینی استهباناتی، از مراجع بزرگ شیعه پس از میرزا محمد تقی شیرازی
سید ابراهیم قزوینی، سید ابراهیم قزوینی (۱۲۶۴-۱۲۱۴ق) صاحب ضوابط
ابن‌رسته ابراهیم بن ابان مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌رسته ابراهیم بن حسن اصفهانی، از محدّثین خاندان ابن‌رسته در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار