ابر عذاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعذاب برخی از اقوام گذشته با باران‌های شدید و طوفان بوده است که از آن به ابر عذاب تعبیر می‌شود.


عذاب اصحاب ایکه

[ویرایش]

عذاب کردن اصحاب ایکه (قوم شعیب) با ابر:
کذب اصحـب الایکة المرسلین؛ اذ قال لهم شعیب الا تتقون؛ فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلة.... («ظلة» به معنای ابر سایه انداز است و بیشتر در موارد ناخوشایند بکار می‌رود.

عذاب قوم عاد

[ویرایش]

توده‌های ابرگونه، حامل عذاب الهی برای قوم عاد:
واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف... الاتعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ فلما راوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هـذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب الیم. (عارض در این جا به معنای ابر است.

تهدید پیروان شیطان

[ویرایش]

تهدید پیروان شیطان به عذاب الهی و نابودی آنان با قطعه‌هایی از ابر:
یـایها الذین ءامنوا... و لا تتبعوا خطوت الشیطـن انه لکم عدو مبین؛ فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینـت فاعلموا ان الله عزیز حکیم؛ هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملـئکة وقضی الامر....
در جمله «هل ینظرون» دو احتمال وجود دارد: ۱. تهدید پیروان شیطان به عذاب؛ ۲. انتظار آنان برای فرود آمدن خداوند و ملائکه در قالب جسمانی نزد آنان. برداشت، بنا بر احتمال اول است. «ظلل» جمع «ظلة» به معنای ابر سایه انداز است و بیش تر در امور ناخوشایند به کار می‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۱۴، ذیل«ظلل».    
۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۷۶.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۷۷.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۸۹.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۳۰، ذیل«عارض».    
۶. احقاف/سوره۴۶، آیه۲۱.    
۷. احقاف/سوره۴۶، آیه۲۴.    
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۳۱۴، ذیل «ظلل».    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۰۸ - ۲۱۰.    


منبع

[ویرایش]

‌ مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۸، برگرفته از مقاله «ابر عذاب».    


رده‌های این صفحه : ابر | عذاب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار