ابر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابر، توده و اجتماع ذرات بخار آب
[۱] فرهنگ فارسی معین.
است.


تعابیر مورد استفاده

[ویرایش]

از آن در قرآن با واژه‌هایی مانند « سحاب »، « غمام »، «مزن» یاد شده است؛ چنانکه از برخی کلمات در موارد خاص مانند « سماء »، «ظلة»، «معصرات» و «عارض» و «صیب» نیز می‌توان معنای ابر را استفاده کرد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابر عذاب؛
ابر و باد؛
ابرها در آستانه قیامت؛
ابرهای باران زا؛
پیدایش ابرها؛
حرکت ابرها؛
نقش ابرها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسی معین.


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۸، برگرفته از مقاله «ابر (قرآن)».    


رده‌های این صفحه : ابر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار