ابطال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ابطال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ابطال (فقه)، به معنای باطل کردن و نابود ساختن و دارای کاربرد در فقه
ابطال (قرآن)، آیه ۳۳ سوره محمّد (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله)
ابطال (منطق)، به معنای باطل کردن و نابود ساختن و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار