ابلیس در میان ملائکه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به همراه بودن ابلیس با ملائکه در فرمانی از طرف خداوند تصریح شده است.


مامور به سجده

[ویرایش]

ابلیس در میان فرشتگان و مامور به سجده بر آدم علیه‌السّلام :
واذ قلنا للملـئکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس.... .
.. قلنا للملـئکة اسجدوا لادم فسجدوا الآ ابلیس لم یکن من السـجدین.
فسجد الملـئکة کلهم اجمعون؛ الا ابلیس... ؛ قال یـابلیس ما لک الاتکون مع السـجدین.
واذ قلنا للملـئکة اسجدوا لادم فسجدوا الآ ابلیس...
و اذ قلنا للملـئکة اسجدوا لادم فسجدوا الآ ابلیس...
و اذ قلنا للملـئکة اسجدوا لادم فسجدوا الآ ابلیس...
فسجد الملـئکة کلهم اجمعون؛ الا ابلیس...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۳۴.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۱.    
۳. حجر/سوره۱۵، آیه۳۰ - ۳۲.    
۴. اسراء/سوره۱۷، آیه۶۱.    
۵. کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۶.    
۷. ص/سوره۳۸، آیه۷۳.    
۸. ص/سوره۳۸، آیه۷۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۵۵، برگرفته از مقاله «ابلیس در میان ملائکه».    


رده‌های این صفحه : شیطان | فرشتگان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار