ابلیس و مؤمنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن مجید در بسيار از آیات خود تمام فرزندان آدم را همانند پدرشان از ابلیس و جنود او كه در لباس‌هاى گوناگونى در زندگى آدميان ظهور مى‌كنند برحذر می‌دارد.


عدم پیروی مؤمنان

[ویرایش]

عدم پیروی گروهی از مؤمنان از ابلیس:
«و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین».
(آری) بیقین، ابلیس گمان خود را درباره آنها محقّق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبا/سوره۳۴، آیه۲۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۶۱، برگرفته از مقاله «ابلیس و مؤمنان».    


رده‌های این صفحه : ایمان | شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار