ابن‌ابی‌سری حسین‌ بن‌ متوکل‌ هاشمی عسقلانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی سری عسقلانی عالم‌ و محدّث‌ عسقلانفلسطین ‌ در سده ۳ق‌/۹م‌ است.


معرفی ابن ابی سری عسقلانی

[ویرایش]

اِبْن‌ِ اَبی‌ سَری‌ِّ عَسْقَلانی‌، حسین‌ بن‌ متوکل‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ حَسّان‌ هاشمی‌ (د ۲۴۰ق‌/۸۵۴م‌)، عالم‌ و محدثعسقلانفلسطین ‌ در سدة ۳ق‌/۹م‌.
وی‌ برادر محمد عسقلانی‌ است‌ و همچون‌ او «ابن‌ ابی‌ سری‌» و «هاشمی‌» خوانده‌ شده‌ است‌.
وی‌ در دمشق ‌، حمص ‌، کوفه ‌ و مکه ‌ دانش‌ و حدیث‌ آموخته‌ است‌ و در ستاره‌شناسی‌ نیز دستی‌ داشته‌ و گویند زمان‌ مرگ‌ خود را پیش‌بینی‌ کرده‌ بوده‌ است‌.
[۱] الموسوعة الفلسطینیة، ج۲، ص۵۴۸.


← مشایخ


او از کسانی‌ چون‌ وکیع‌ بن‌ جراح‌ ، ضمرة بن‌ ربیعة ، خلف‌ بن‌ تمیم ‌، ابی‌ داوود حفری ‌، محمد بن‌ شعیب‌ بن‌ شاپور ، عبیدالله‌ بن‌ موسی‌ ،
[۲] احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تهذیب‌ التهذیب‌، ج۲، ص۳۶۶، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۲۵ق‌.
بشر ابن‌ شعیب‌ بن‌ ابی‌ حمزه ‌، حسن‌ بن‌ محمد بن‌ اعین ‌، عبدالقدوس‌ بن‌ حجاج‌ ابی‌ مغیرة خولانی‌ و محمد بن‌ حمیر حمصی‌ روایت ‌ کرده‌ است‌.
[۳] یوسف‌ مزی‌، تهذیب‌ الکمال‌، ج۶، ص۴۶۸، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۹۸۴م‌.


← ناقلان حدیث


ابن‌ ماجه‌ حسین‌ بن‌ اسحاق‌ تستری ‌، ابوجعفر محمد ترمذی ‌، محمد بن‌ حسن‌ بن‌ قتیبه ‌، جعفر بن‌ محمد بن‌ حماد ، رملی‌ و احمد ابن‌ قاسم‌ بن‌ مساور از او روایت‌ کرده‌اند.
[۴] احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تهذیب‌ التهذیب‌، ج۲، ص۳۶۶، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۲۵ق‌.

ابن‌ حبان‌ او را از ثقات‌ دانسته‌ است‌، ولی‌ ابن‌ حجر و ابوداوود او را ضعیف‌ خوانده‌اند.
[۵] احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تقریب‌ التهذیب‌، ج۱، ص۱۷۸، به‌ کوشش‌ عبدالوهاب‌ عبداللطیف‌، بیروت‌، ۱۹۷۵م‌.
[۶] محمد ذهبی‌، المغنی‌، ج۱، ص۱۷۱، به‌ کوشش‌ نورالدین‌ عتر، حلب‌، ۱۹۷۱م‌.

ابوعروبة حرانی‌ حسین‌ را داییمادر خود دانسته‌ و او را «کذاب‌» شمرده‌ است‌.
برادرش‌ محمد نیز به‌ همین‌ دلیل‌، سفارش‌ کرده‌ که‌ به‌ نقل‌ از او چیزی‌ ننویسند.
[۷] محمد ذهبی‌، میزان‌ الاعتدال‌، ج۱، ص۵۳۶، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، ۱۹۶۳م‌.

از این‌ رو سخن‌ برخی‌ از متأخران‌ که‌ او را ثقه ‌ دانسته‌اند، درست‌ نمی‌نماید
[۸] الموسوعة الفلسطینیة، ج۲، ص۵۴۸.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تقریب‌ التهذیب‌، به‌ کوشش‌ عبدالوهاب‌ عبداللطیف‌، بیروت‌، ۱۹۷۵م‌.
(۲) احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تهذیب‌ التهذیب‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۲۵ق‌.
(۳) محمد ذهبی‌، المغنی‌، به‌ کوشش‌ نورالدین‌ عتر، حلب‌، ۱۹۷۱م‌.
(۴) محمد ذهبی‌، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، ۱۹۶۳م‌.
(۵) یوسف‌ مزی‌، تهذیب‌ الکمال‌، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۹۸۴م‌.
(۶) الموسوعة الفلسطینیة.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الموسوعة الفلسطینیة، ج۲، ص۵۴۸.
۲. احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تهذیب‌ التهذیب‌، ج۲، ص۳۶۶، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۲۵ق‌.
۳. یوسف‌ مزی‌، تهذیب‌ الکمال‌، ج۶، ص۴۶۸، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۹۸۴م‌.
۴. احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تهذیب‌ التهذیب‌، ج۲، ص۳۶۶، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۲۵ق‌.
۵. احمد ابی‌ حجر عسقلانی‌، تقریب‌ التهذیب‌، ج۱، ص۱۷۸، به‌ کوشش‌ عبدالوهاب‌ عبداللطیف‌، بیروت‌، ۱۹۷۵م‌.
۶. محمد ذهبی‌، المغنی‌، ج۱، ص۱۷۱، به‌ کوشش‌ نورالدین‌ عتر، حلب‌، ۱۹۷۱م‌.
۷. محمد ذهبی‌، میزان‌ الاعتدال‌، ج۱، ص۵۳۶، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، ۱۹۶۳م‌.
۸. الموسوعة الفلسطینیة، ج۲، ص۵۴۸.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن ابی سری عسقلانی»، شماره۸۲۲.    


جعبه ابزار