ابن‌ابی‌عصرون ابوسعد عبدالله بن محمد تمیمی‌ موصلی‌ دمشقی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی عصرون از بزرگ‌ترین‌ فقیهان‌ شافعی ‌ و قاضی‌ القضاة دمشق ‌ در سده شش قمری بود.


معرفی ابن ابی عصرون

[ویرایش]

اِبْن‌ِ اَبی‌ عَصْرون‌، ابوسعد شرف‌الدین‌ عبدالله‌ بن‌ ابی‌ السّری‌ محمد ابن‌ هبة الله‌ علی‌ بن‌ المُطَهّر بن‌ علی‌ تمیمی‌ موصلی‌ دمشقی‌ (۴۲۹ یا ۴۹۳- ۵۸۵ق‌/۱۰۹۹ یا ۱۱۰۰-۱۱۸۹م‌)، از بزرگ‌ترین‌ فقیهان‌ شافعی و قاضی‌ القضاة دمشق در سده ۶ق‌/۱۲م‌.وی‌ در موصل ‌ متولد شد
[۱] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۲، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
[۲] شمس‌الدین‌ محمد ذهبی‌، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۲۱، ص۱۲۵، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌ و محیی‌ هلال‌ السرحان‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م‌.
[۳] محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، ج۲، ص۳۱۵، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.
و قرآن ‌ را نزد ابوالغنائم‌ سُلَمی‌ سَروجی‌، فقه ‌ را از عبدالله‌ بن‌ قاسم‌ بن‌ شهرزوری‌ ، علی‌ ابن‌ عمار و ابی‌ محمد بن‌ خلدة
[۴] عبدالعظیم‌ منذری‌، التکملة، ج۱، ص۱۱۸، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۴م‌.
[۵] محمد ابن‌ دبیثی‌، المختصر، ج۱، ص۲۲۱، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م‌.
[۶] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۲، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
آموخت‌ و سپس‌ به‌ بغداد رفت‌ و در این‌ شهر نیز قرآن‌ را پیش‌ استادانی‌ همچون‌ دعوان‌ بن‌ علی، ابودلف‌ زاهد، و فقه ‌ را از اسعد المِیهَنی‌ فراگرفت‌،
[۷] محمد ابن‌ دبیثی‌، المختصر، ج۱، ص۲۲۱، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م‌.
[۸] شمس‌الدین‌ محمد ذهبی‌، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۲۱، ص۱۲۶، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌ و محیی‌ هلال‌ السرحان‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م‌.
[۹] عبدالعظیم‌ منذری‌، التکملة، ج۱، ص۱۱۸- ۱۱۹، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۴م‌.
آنگاه‌ به‌ واسط رفت‌ سپس‌ به‌ موصل‌ بازگشت‌ و در آن‌جا به‌ تدریس ‌ پرداخت‌ (۵۲۳ق‌/۱۱۲۹م‌) و سپس‌ مدتی‌ در سنجار ساکن‌ شد.
در ۵۴۵ق‌/۱۱۵۰م‌ به‌ حلب رفت‌ و مورد توجه‌ ملک‌ نورالدین‌ محمود بن‌ زنگی ‌ قرار گرفت‌ و همراه‌ وی‌ در ۵۴۹ به‌ دمشق ‌ رفت‌ و در مدرسه‌ غزالیه‌ به‌ تدریس‌ پرداخت‌ و سرپرستی‌ اوقاف را بر عهده‌ گرفت‌.
[۱۰] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۳، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
[۱۱] عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۰، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.

سپس‌ به‌ حلب ‌بازگشت‌ و پس‌ از آن‌ مدتی‌ در سنجار و حران ‌ و جز آن‌ بر مسند قضا نشست‌ و سرانجام‌ در ۵۷۰ق‌/ ۱۱۷۴م‌ به‌ دمشق‌ بازگشت‌ و در این‌ شهر نیز به‌ امر قضا پرداخت‌ و تا پایان‌ زندگی‌ در همان‌جا زیست‌.
[۱۲] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۳، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.

ابن‌ ابی‌ عصرون‌ در واپسین‌ سالهای‌ زندگی‌خویش‌ نابینا شد و فرزندخود محيى‌الدين‌ (يانجم‌الدين‌) محمد را به‌ جای‌ خویش‌ نشاند.
[۱۳] ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۳، ص۵۴.
[۱۴] ابن‌ کثیر، البدایة و النهایة، ج۱۲، ص۳۳۳، قاهره‌ ۱۳۵۱- ۱۳۵۸ق‌.


وفات

[ویرایش]

وی‌ پس‌ از مرگ ‌ در مدرسه‌ای‌ که‌ خود در دمشق‌ بنا کرده‌ بود، به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.
[۱۵] ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۱، ص۵۵.
[۱۶] عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.

عمادالدین‌ کاتب‌ اصفهانی ‌ (د ۵۹۷ق‌/۱۲۰۱م‌) که‌ معاصر او بوده‌، وی‌ را ستوده‌ و از او با عناوینی‌ چون‌ حجت‌ الاسلام ‌ و مفتی‌ عراق ‌ و شام ‌ یاد کرده‌ است‌.
[۱۷] محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، ج۲، ص۳۵۱، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.

ملک‌ نورالدین‌ محمود ، به‌ فتاوی‌ او اعتماد داشت‌ و امور شرعی‌ را به‌ وی‌ سپرد
[۱۸] محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، ج۲، ص۳۵۲، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.
و مدارسی‌ در شهرهای‌ حلب ‌، حماة ، حمص ‌ و بعلبک ‌ برای‌ وی‌ ساخت‌.
[۱۹] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۳، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.


آثار

[ویرایش]

با اینکه‌ ابن‌ ابی‌ عصرون‌ را نویسنده‌ای‌ پر کار دانسته‌اند، امّا بیش‌تر آثار وی‌ در دست‌ نیست‌.
این‌ آثار به‌ نام‌ وی‌ در منابع‌ یاد شده‌ است‌:
۱. الارشاد فی‌ نصرة المذهب‌
[۲۰] ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۳، ص۵۴.
[۲۱] عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
که‌ ناتمام‌ مانده‌ است‌؛
۲. الانتصار لماجرد فی‌ المذهب‌ من‌ الاخبار و الاختیار، در ۴ مجلد؛
[۲۲] عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
[۲۳] حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌، ج۱، ص۱۱۷۴، استانبول‌، ۱۹۴۱م‌.
[۲۴] فؤاد سیّد، فهرس‌ المخطوظات‌ المصورة، ج۱، ص۲۸۷- ۲۸۸، قاهره‌، ۱۹۵۴م‌.

۳. التنبیه‌ فی‌ معرفة الاحکام‌؛
[۲۵] عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.

۴. التیسیر فی‌ الخلاف‌؛
[۲۶] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.

۵. الذریعة فی‌ معرفة الشریعة؛
[۲۷] اسماعیل‌ پاشا بغدادی‌، ایضاح‌ المکنون‌، ج۱، ص۵۴۲، استانبول‌، ۱۹۴۵- ۱۹۴۷م‌.

۶. رسالة فی‌ نفی‌ قضاء الاعمی‌ و جوازه؛‌
[۲۸] اسماعیل‌ پاشا بغدادی‌،، ج۱، ص۴۵۷، هدیة العارفین‌، استانبول‌، ۱۹۵۱- ۱۹۵۵م‌.

۷. صفوة المذهب‌ من‌ نهایة المطلب‌، در ۷ جلد ملخص‌ِ نهایة المطلب‌ فی‌ درایة المذهبی‌ امام‌ الحرمین‌ جوینی‌ (د ۴۷۸ق‌/۱۰۸۵م‌) که‌ در اصل‌ شامل‌ ۴۰ جلد بوده‌ و اکنون‌ نسخه‌هایی‌ از آن‌ موجود است؛‌
[۲۹] حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌، ج۲، ص۱۹۹۰، استانبول‌، ۱۹۴۱م‌.

۸. الفرائض؛‌
[۳۰] ابن‌ کثیر، البدایة و النهایة، ج۱۲، ص۳۳۴، قاهره‌ ۱۳۵۱- ۱۳۵۸ق‌.

۹. فوائد المهذب؛
[۳۱] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.

۱۰. مآخذ النّظر؛
[۳۲] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
[۳۳] عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.

۱۱. المرشد؛
[۳۴] ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۳، ص۵۴.

۱۲. الموافق‌ و المخالف‌.
[۳۵] عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌ خلکان‌، وفیات‌.
(۲) محمد ابن‌ دبیثی‌، المختصر، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م‌.
(۳) محمد ابن‌ شحنه‌، الدر المنتخب‌ فی‌ تاریخ‌ مملکة حلب‌، به‌ کوشش‌ عبدالله‌ محمد درویش‌، دمشق‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م‌.
(۴) ابن‌ کثیر، البدایة و النهایة، قاهره‌ ۱۳۵۱- ۱۳۵۸ق‌.
(۵) اسماعیل‌ پاشا بغدادی‌، ایضاح‌ المکنون‌، استانبول‌، ۱۹۴۵- ۱۹۴۷م‌.
(۶) اسماعیل‌ پاشا بغدادی‌،، هدیة العارفین‌، استانبول‌، ۱۹۵۱- ۱۹۵۵م‌.
(۷) حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌، استانبول‌، ۱۹۴۱م‌.
(۸) شمس‌الدین‌ محمد ذهبی‌، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌ و محیی‌ هلال‌ السرحان‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م‌.
(۹) عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
(۱۰) فؤاد سیّد، فهرس‌ المخطوظات‌ المصورة، قاهره‌، ۱۹۵۴م‌.
(۱۱) محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.
(۱۲) عبدالعظیم‌ منذری‌، التکملة، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۴م‌.
(۱۳) عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۲، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۲. شمس‌الدین‌ محمد ذهبی‌، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۲۱، ص۱۲۵، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌ و محیی‌ هلال‌ السرحان‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م‌.
۳. محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، ج۲، ص۳۱۵، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.
۴. عبدالعظیم‌ منذری‌، التکملة، ج۱، ص۱۱۸، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۴م‌.
۵. محمد ابن‌ دبیثی‌، المختصر، ج۱، ص۲۲۱، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م‌.
۶. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۲، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۷. محمد ابن‌ دبیثی‌، المختصر، ج۱، ص۲۲۱، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م‌.
۸. شمس‌الدین‌ محمد ذهبی‌، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۲۱، ص۱۲۶، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌ و محیی‌ هلال‌ السرحان‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م‌.
۹. عبدالعظیم‌ منذری‌، التکملة، ج۱، ص۱۱۸- ۱۱۹، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۴م‌.
۱۰. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۳، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۱۱. عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۰، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
۱۲. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۳، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۱۳. ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۳، ص۵۴.
۱۴. ابن‌ کثیر، البدایة و النهایة، ج۱۲، ص۳۳۳، قاهره‌ ۱۳۵۱- ۱۳۵۸ق‌.
۱۵. ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۱، ص۵۵.
۱۶. عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
۱۷. محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، ج۲، ص۳۵۱، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.
۱۸. محمد عمادالدین‌ کاتب‌، خریدة القصر، ج۲، ص۳۵۲، دمشق‌، ۱۳۷۸ق‌/ ۱۹۵۹م‌.
۱۹. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۳، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۲۰. ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۳، ص۵۴.
۲۱. عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
۲۲. عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
۲۳. حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌، ج۱، ص۱۱۷۴، استانبول‌، ۱۹۴۱م‌.
۲۴. فؤاد سیّد، فهرس‌ المخطوظات‌ المصورة، ج۱، ص۲۸۷- ۲۸۸، قاهره‌، ۱۹۵۴م‌.
۲۵. عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
۲۶. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۲۷. اسماعیل‌ پاشا بغدادی‌، ایضاح‌ المکنون‌، ج۱، ص۵۴۲، استانبول‌، ۱۹۴۵- ۱۹۴۷م‌.
۲۸. اسماعیل‌ پاشا بغدادی‌،، ج۱، ص۴۵۷، هدیة العارفین‌، استانبول‌، ۱۹۵۱- ۱۹۵۵م‌.
۲۹. حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌، ج۲، ص۱۹۹۰، استانبول‌، ۱۹۴۱م‌.
۳۰. ابن‌ کثیر، البدایة و النهایة، ج۱۲، ص۳۳۴، قاهره‌ ۱۳۵۱- ۱۳۵۸ق‌.
۳۱. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۳۲. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
۳۳. عبدالقادر نُعیمی‌، الدراس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، ج۱، ص۴۰۱، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، ۱۳۶۷ق‌/ ۱۹۸۴م.
۳۴. ابن‌ خلکان‌، وفیات‌، ج۳، ص۵۴.
۳۵. عبدالوهاب‌ سبکی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۷، ص۱۳۴، به‌ کوشش‌ محمود محمد طناحی‌ و عبدالفتاح‌ محمد حلو، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله « ابن ابی عصرون »، ج۲، ص۸۴۱.    جعبه ابزار