ابن‌احمر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌احمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالوالید ابن‌احمر، اِبْن‌ِ اَحْمَر، ابوالوالید، اسماعیل‌ بن‌ یوسف‌ بن‌ خزرجی‌، ادیب‌، شاعر، فقیه‌ و مورخ‌ سدة ۸ -۹ق‌/۱۴- ۱۵م‌ و از مقربان‌ خاص‌ ابوعنان‌ مرینی‌ در مغرب‌
ضیاءالدین ابن‌احمر، اِبْن‌ِ اِخْوَه‌، یا اِبْن‌ اُخُوَّه‌، ضیاءالدین‌ محمد بن‌ محمد بن‌ احمد بن‌ ابی‌ زید قرشی‌ (۶۴۸ -۷۲۹ق‌/۱۲۵۰-۱۳۲۹م‌)، فقیه ‌ و محدّث‌ شافعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار