ابن‌اعرابی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اعرابی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌اعرابی ابوعبدالله محمد بن‌ زیاد، اِبْن‌ِ اَعْرابی‌، ابو عبدالله‌ محمد بن‌ زیاد (۱۵۰-۲۳۱ق‌/۷۶۷- ۸۴۶م‌)، ادیب‌ و شاعر سدة ۲ و ۳ق‌/۸ و ۹م‌، مولای‌ بنی‌هاشم‌، اهل‌ کوفه‌
ابن‌اعرابی ابوسعید احمد بن‌ محمد اموی بصری، اِبْن‌ِ اَعْرابی‌، ابوسعید احمد بن‌ محمد بن‌ زیاد بن‌ بشر بن‌ دِرْهَم‌ اموی‌ بصری‌، ملقب‌ به‌ شیخ‌الاسلام‌ و شیخ‌الحرم‌، فقیه‌، محدث‌، حافظ، عارف ‌ و از مشایخ‌ صوفیه ‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار