ابن‌اللباد ابوالحسن علی بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اللباد ابوالحسن علی بن احمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علیّ بن احمد بن محمّد اللباد اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. شیخ منتخب الدّین بن بابویه، در کتاب اربعین از او حدیثی روایت می‌کند.
[۱] حسینی ارموی، سیدجلال‌الدین، تعلیقات النّقض، ج۲، ص۱۲۳۰.
[۲] اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۳، ص۳۵۴.
[۳] علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۵، ص۱۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی ارموی، سیدجلال‌الدین، تعلیقات النّقض، ج۲، ص۱۲۳۰.
۲. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۳، ص۳۵۴.
۳. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۵، ص۱۹۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۷.    جعبه ابزار