ابن‌انباری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌انباری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌انباری ابوالبرکات عبدالرحمان بن محمد، نحوی، لغت‌شناس‌ و نیز فقیه ‌ و محدث
ابن‌انباری‌ ابوبکر محمد بن‌ قاسم‌، ادیب‌، نحوی‌، لغت‌شناس‌، مفسّر و عالم‌ به علم‌ قرائات‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار