ابن‌اهدل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اهدل ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌اهدل ابوبکر بن‌ ابی‌القاسم‌ یمنی، اِبْن‌ِ اَهْدَل‌، ابوبکر بن‌ ابی‌القاسم‌ بن‌ احمد بن‌ محمد یمنی‌ (۹۸۴- ۱۰۳۵ق‌/۱۵۷۶-۱۶۲۶م‌)، زاهد ، مدرس‌ ، مفتی‌ و شاعر
ابن‌اهدل بدرالدین‌ ابومحمد حسین‌ بن‌ عبدالرحمان‌، اِبْن‌ِ اَهْدَل‌، ابومحمد، یا ابوعلی‌ حسین‌ بن‌ عبدالرحمان‌ (ح‌ ۷۷۹- ۸۵۵ق‌/۱۳۷۷-۱۴۵۱م‌)، فقیه‌، متکلم‌، محدّث‌ و مورخ‌ اشعری‌ - شافعی‌ یمنی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار