ابن‌باذش (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌باذش ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌باذش ابوالحسن علی‌ بن‌ احمد انصاری‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ باذِش‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ احمد (شوال‌ ۴۴۴-۱۳ محرم‌ ۵۳۸ق‌/۱۰۵۳-۱۳ نوامبر ۱۱۳۳م‌)، ادیب‌، لغت‌شناس‌، قاری‌، راوی‌ ، محدث‌ و نحوی‌ جیانی‌الاصل‌
ابن‌باذش ابوجعفر احمد بن‌ علی‌ انصاری، اِبْن‌ِ باذِش‌، ابوجعفر، احمد بن‌ علی‌ انصاری‌ (۴۹۱-۵۴۲ق‌/ ۱۰۹۸-۱۱۴۷م‌)، خطیب‌، مقری‌، محدث‌ و نحوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار