ابن‌برهان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌برهان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌برهان ابوالفتح احمد بن‌ علی‌، اِبْن‌ِ بَرْهان‌، ابوالفتح‌، احمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ برهان‌ (۴۷۹- ۵۱۸ق‌/۱۰۸۶-۱۱۲۴م‌)، اصولی‌ و فقیه‌ شافعی
ابن‌برهان ابوالقاسم عبدالواحد بن علی عکبری، اِبْن بَرْهان، ابوالقاسم، عبدالواحد بن علی عُکْبَری (ح ۳۷۵- ۴۵۶ق /ح ۹۸۵-۱۰۶۴م)، فقیه، نحوی، لغوی، نسابه، متکلم و محدث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار