ابن‌بسطام حسن بن بسطام زیأت واسطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن بسطام بن سابور (شاپور) زیأت واسطی، محدث شیعی امامی سده ۴ق /۱۰م می باشد.


محدث شیعی

[ویرایش]

از زندگی وی چندان اطلاعی در دست نیست، پدرش بسطام و عموهایش زکریا، زیاد و حفص از ثقات بوده و از امام صادق (علیه‌السلام) و امام کاظم (علیه‌السلام) روایت کرده اند.
[۱] نجاشی احمد، رجال، ج۱، ص۱۱۰، بمبئی، ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م.
[۲] بحرالعلوم محمد مهدی، رجال، ج۱، ص۳۶۷- ۳۶۸، نجف، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵م.
خوانساری وی را هم طبقه کلینی (د ۳۲۹ق /۹۴۱م) و ابن قولویه قمی (د ۳۶۸ق /۹۷۹م) دانسته است.
[۳] خوانساری محمد باقر، روضات الجنات، ج۲، ص۲۰۹، تهران، ۱۳۸۲ق.
حرعاملی او را از راویان حدیث ذکر کرده است.
[۴] حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۷۸، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.
[۵] حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۱، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.
[۶] حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۴، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.


← اثرعلمی


کتاب طب الائمة را او و برادرش ابو عتاب (عبدالله بن بسطام) تألیف کرده اند. این کتاب بسیار سودمند است و در آن در باب بهداشت خوراکی‌ها و منافع آن‌ها و نیز ادعیه و تعویذها گفت و گو شده است.
[۷] نجاشی احمد، رجال، ج۱، ص۳۹، بمبئی، ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م.


← خصوصیات کتاب


حسینی گوید: طب الائمة احادیثی است با اسانید مربوط به منافع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مضرات آن‌ها و بعضی از دعاها و حرزها برای دفاع امراض.
[۸] مرعشی، فهرست نسخ خطی، ج۷، ص۳۲۱.
این کتاب در هند به چاپ رسیده
[۹] آقابزرگ، الذریعة، ج۱۵، ص۱۳۹-۱۴۰.
و در نجف نیز به کوشش محمد مهدی موسوی خرسان در ۱۳۸۵ق /۱۹۶۵م چاپ شده است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) آقابزرگ، الذریعة.
(۲) بحرالعلوم محمد مهدی، رجال، نجف، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵م.
(۳) حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.
(۴) خوانساری محمد باقر، روضات الجنات، تهران، ۱۳۸۲ق.
(۵) طوسی محمد، الفهرست، به کوشش محمود رامیار، مشهد، ۱۳۵۱ش.
(۶) مرعشی فهرست نسخ خطی.
(۷) نجاشی احمد، رجال، بمبئی، ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی احمد، رجال، ج۱، ص۱۱۰، بمبئی، ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م.
۲. بحرالعلوم محمد مهدی، رجال، ج۱، ص۳۶۷- ۳۶۸، نجف، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵م.
۳. خوانساری محمد باقر، روضات الجنات، ج۲، ص۲۰۹، تهران، ۱۳۸۲ق.
۴. حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۷۸، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.
۵. حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۱، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.
۶. حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۴، به کوشش محمد رازی و ابوالحسن شعرانی، بیروت، ۱۳۸۷ق.
۷. نجاشی احمد، رجال، ج۱، ص۳۹، بمبئی، ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م.
۸. مرعشی، فهرست نسخ خطی، ج۷، ص۳۲۱.
۹. آقابزرگ، الذریعة، ج۱۵، ص۱۳۹-۱۴۰.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «ابن‌بسطام» ج۳، ص ۹۶۳.    


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | محدثین شیعه
جعبه ابزار