ابن‌بشران (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌بشران ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌بشران ابوالحسین علی‌ بن‌ محمد اموی معدل‌، ابوالحسین‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ بشران‌ اموی معدل‌ (۳۲۸- ۴۱۵ق‌/۹۴۰-۱۰۲۴م‌)، محدث بغدادی‌الاصل
ابن‌بشران ابوغالب محمد بن احمد واسطی، اِبْن بُشْران، یا بَشران، یا بشیران، ابوغالب محمد بن احمد بن سهل واسطی معروف به ابن بشران و ابن خاله (۳۸۰-۴۶۲ق /۹۹۰-۱۰۷۰م)، ادیب، شاعر و محدث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار