ابن‌بطه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌بطه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌بطه ابوجعفر محمد بن‌ جعفر قمی، اِبْن‌ِ بُطّه قُمی‌، ابوجعفر محمد بن‌ جعفر بن‌ احمد، محدث ‌شیعی سده ۴ قمری/۱۰میلادی
ابن‌بطه ابوعبدالله‌ عبیدالله‌ بن‌ محمد عکبری، اِبْن‌ِ بَطّه عُکْبَره، ابوعبدالله‌ عبیدالله‌ بن‌ محمد (۳۰۴-۳۸۷ق‌/ ۹۱۷- ۹۹۷م‌)، متکلم‌ ، فقیه‌ و محدث‌ حنبلی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار