ابن‌جارود ابوبکر بن جارود اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن الجارود ابوبکر بن جارود اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر بن جارود، از محدّثین اصفهان است. از عمرو بن سعید بن علی و عمرو بن سلیمان بن محمّد نقل احادیث نموده، و عبداللّه بن محمّد و ابومحمّد بن حیّان از وی روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۳۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.    


جعبه ابزار