ابن‌جارود ابوجعفر احمد بن علی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن جارود ابوجعفر احمد بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابوجعفر احمد بن علیّ بن محمّد بن جارود، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. حافظ ابونُعیم اصفهانی درباره او گوید: «علاّمه بالحدیث، مُتّقی صحیح الکتابه». وی در سال ۲۹۹ق وفات نموده است و کتاب شیوخ و مسند از تالیفات او است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۱۷.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۰، ص۵۲۵.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۲، ص۲۲۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.    جعبه ابزار