ابن‌جارود ابوجعفر احمد بن علی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌ابن‌جارود ابوجعفر احمد بن علی اصفهانی (م ۲۹۹ هـ)، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری قمری بود. رجال‌نویسان او را حافظ و عالم به حدیث دانسته‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن علی بن محمد بن جارود جارودی اصفهانی، اهل اصفهان بود و از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.
او در طول عمر خود سفرهایی به بلاد مختلف انجام داد.
حافظ ابونعیم اصفهانی درباره او گوید: «علاّمه بالحدیث، مُتّقی صحیح الکتابه».

راویان از احمد

[ویرایش]

از افرادی همچون ابوسعید اشج، عمر بن شبه،‌ هارون بن اسحاق و احمد بن فرات روایت نمود.
[۳] طبقات علماء الحدیث، ج۲، ص۴۶۸.
روایتگرانی مانند ابواسحاق بن حمزه، ابوالقاسم طبرانی، ابوالشیخ و عبدالرحمان بن محمد بن سیاه از وی روایت کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

رجال‌نویسان اهل‌سنت وی را حافظ و عالم به حدیث دانسته و کتاب المسند و الشیوخ را آثار او دانسته‌اند.

تاریخ وفات

[ویرایش]

‌ابن‌جارود، سرانجام در سال ۲۹۹ و به قولی ۲۹۸ هـ درگذشت. صفدی مرگ او را در سال ۲۸۹ هـ آورده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۷، ص۱۴۱.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۲، ص۲۲۶.    
۳. طبقات علماء الحدیث، ج۲، ص۴۶۸.
۴. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۲۲۶.    
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۰، ص۵۲۵.    
۶. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۱۷.    
۷. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۲، ص۵۸.    
۸. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۷، ص۱۴۱.    
۹. حیانی، عبدالله بن محمد، طبقات المحدثین باصبهان، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۰. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۲، ص۱۹.    
۱۱. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۲. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۴، ص۲۳۹.    
۱۳. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الصغیر، ج۱، ص۶۳.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۲۶، برگرفته از مقاله «احمد جارودی».
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.    


جعبه ابزار