ابن‌جارود ابومحمد عبدالله‌ بن‌ علی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن جارود، ابومحمد عبدالله‌ بن‌ علی‌ معروف‌ به‌ ابن جارود (ح‌ ۲۳۰-۳۰۷ق‌/۸۴۵ - ۹۱۹م‌)، محدث‌ و ناقد حدیث‌، نیشابوری‌ و ساکن مکه بوده است.


مشایخ

[ویرایش]

از زادگاه‌ و زندگانی‌ او آگاهی‌ در دست‌ نیست‌ جز اینکه‌ وی‌ از ابوسعید اشج‌، حسن‌ بن‌ محمد زعفرانی‌، محمد بن‌ آدم‌، یعقوب‌ بن‌ ابراهیم‌ دورقی‌، عبدالله‌ بن‌ هاشم‌ طوسی‌، ابن خزیمه‌ و جمعی‌ دیگر و به‌ گفته حاکم‌ از اسحاق‌ بن‌ راهویه‌، علی‌ بن‌ حجر و احمد بن‌ منیع‌ نیز حدیث‌ شنیده‌ است‌، اما ذهبی‌
[۱] ذهبی‌، محمد، تذکرة الحفاظ، ج۳، ص۷۹۴، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۹۰ق‌/ ۱۹۷۰م.
[۲] ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۱۴، ص۲۴۰، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
گوید: در جایی‌ ندیدم‌ که‌ وی‌ این‌ ۳ تن‌ را ملاقات‌ کرده‌ باشد.

وثاقت

[ویرایش]

ذهبی می‌افزاید که‌ ابن جارود از پیشوایان‌ علم‌ حدیث‌ بوده‌ است‌؛ حاکم‌ و بعضی‌ دیگر او را ثنا گفته‌اند.
[۳] ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۱۴، ص۲۴۰، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.


شاگردان

[ویرایش]

افرادی‌ چون‌ ابوالقاسم‌ طبرانی‌، ابوحامد بن‌ شرقی‌، محمد بن‌ نافع‌ مکی‌، یحیی‌ بن‌ منصور قاضی‌، دعلج‌ سجزی‌، محمد بن‌ جبریل‌ عجیفی‌ و دیگران‌ از وی‌ حدیث‌ شنیده‌ و روایت‌ کرده‌اند.
[۴] ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۱۴، ص۲۴۰، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.


آثار

[ویرایش]

به‌ ابن جارود چند اثر نسبت‌ داده‌اند، از جمله‌ الاسماء و الکنی‌، که‌ خطیب‌ بغدادی‌ از آن‌ استفاده‌ و نقل‌ کرده‌ است‌.
[۵] خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، ج۱۴، ص۲۹۸، قاهره‌، ۱۳۴۹ق‌/۱۹۳۰م.
، ذهبی‌
[۶] ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۸، ص۸۱، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
به‌ نقل‌ از قاضی‌ عیاض‌ آورده‌ است‌ که‌ ابن جارود در مناقب‌ مالک‌ کتابی‌ نوشته‌ است‌، اما در ترتیب‌ المدارک‌ قاضی‌ عیاض‌ چیزی‌ در این‌ مورد نیست‌. قاضی‌ عیاض‌ تنها نوشته‌ است‌ که‌ وی‌ نیز چون‌ دیگران‌ غرایب‌ احادیث‌ مالک‌ را جمع‌آوری‌ کرده‌ است.
[۷] عیاض‌ ابن موسی‌، ترتیب‌ المدارک‌، ج۱، ص۱۹۸- ۱۹۹، به‌ کوشش‌ احمد بکیر محمود، بیروت‌، ۱۳۸۷ق‌/۱۹۶۷م.

به‌ گفته سخاوی‌، ابن جارود کتابی‌ به‌ نام‌ الاحاد، درباره اصحاب‌ پیامبر اکرم‌ (ص‌) تألیف‌ کرده‌ و کتاب‌ دیگری‌ نیز به‌ نام‌ الجرح‌ و التعدیل‌ داشته‌ است‌،
[۸] سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، ج۱، ص۱۷۵، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م.
[۹] سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، ج۱، ص۲۲۰، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م.
اما مهم‌ترین‌ کتاب‌ وی‌ المنتقی‌ من‌ السنن‌ المسندة عن‌ سیدنا المصطفی‌ (ص‌) در حدیث‌ و احکام‌ است‌.، ذهبی‌
[۱۰] ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ۱۴، ص۲۳۹، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
نوشته‌ که‌ وی‌ در این‌ کتاب‌ از روایات‌ حسن‌ تنزل‌ نکرده‌، مگر اندکی‌ از احادیث‌ نادر که‌ ناقدان‌ حدیث‌ در آن‌ اختلاف‌ کرده‌اند. این‌ کتاب‌ یک‌ بار در ۱۳۰۹ق‌/ ۱۸۹۱م‌، بار دیگر در ۱۳۱۵ق‌/۱۸۹۷م‌ در حیدرآباد دکن‌، و بار سوم‌ به‌ کوشش‌ عبدالله‌ عمر البارودی‌ در ۱۹۸۸م‌ در بیروت‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، ۱۳۴۹ق‌/۱۹۳۰م.
(۲) ذهبی‌، محمد، تذکرة الحفاظ، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۹۰ق‌/ ۱۹۷۰م.
(۳) ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
(۴) سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م.
(۵) قاضی‌ عیاض‌، عیاض‌ ابن موسی‌، ترتیب‌ المدارک‌، به‌ کوشش‌ احمد بکیر محمود، بیروت‌، ۱۳۸۷ق‌/۱۹۶۷م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی‌، محمد، تذکرة الحفاظ، ج۳، ص۷۹۴، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۹۰ق‌/ ۱۹۷۰م.
۲. ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۱۴، ص۲۴۰، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۳. ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۱۴، ص۲۴۰، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۴. ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۱۴، ص۲۴۰، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۵. خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، ج۱۴، ص۲۹۸، قاهره‌، ۱۳۴۹ق‌/۱۹۳۰م.
۶. ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ج۸، ص۸۱، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۷. عیاض‌ ابن موسی‌، ترتیب‌ المدارک‌، ج۱، ص۱۹۸- ۱۹۹، به‌ کوشش‌ احمد بکیر محمود، بیروت‌، ۱۳۸۷ق‌/۱۹۶۷م.
۸. سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، ج۱، ص۱۷۵، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م.
۹. سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، ج۱، ص۲۲۰، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م.
۱۰. ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، ۱۴، ص۲۳۹، به‌ کوشش‌ شعیب‌ الارنووط و دیگران‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۳، ص۱۰۱۷.    


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | محدثین اهل سنت
جعبه ابزار