ابن‌جد ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ فهری‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ بن‌ جد فهری، فقیه‌ و محدث‌ اشبیلی‌، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد می‌باشد، اِبْن‌ِ‌جَد، نام‌ چند تن‌ از مشاهیر خاندان‌ بنوجدّ در اندلس‌، در سده‌های ۵ -۷ق‌/۱۱-۱۳م‌ است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ بن‌ جد فهری (د ۶۱۸ق‌/ ۱۲۲۱م‌)، فقیه‌ و محدث‌ اشبیلی‌. وی از جدش‌ ابوبکر و دیگران‌ حدیث‌ نقل‌ می‌کرد و نزد مردم‌ عصر خود و حکومت‌ مؤمنیان‌ مقامی‌ ارجمند داشت‌. او را فردی متواضع‌ و سخاوتمند شمرده‌اند که‌ همچون‌ نیاکانش‌ ریاست‌ دینی‌ را بر عهده‌ داشته‌ است‌
[۱] ابن‌ عبدالملک‌، محمد، الذیل‌ و التکمله، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، ج۶، ص۴۰۶-۴۰۷، بیروت‌، دارالثفاقة.
ابن‌ابار در اواخر عمر وی چندی در محضرش‌ حاضر شد و حکایاتی‌ از پایان‌ کار اشبیلیه از او شنید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ عبدالملک‌، محمد، الذیل‌ و التکمله، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، ج۶، ص۴۰۶-۴۰۷، بیروت‌، دارالثفاقة.
۲. ابن‌ابار، محمد، التکملة لکتاب‌ الصله، ج۲، ص۱۱۶.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌جد»، ج۳، ص۱۰۲۶.    جعبه ابزار