ابن‌جزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌جزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌جزی (اعلام)، اِبْن‌ِ‌جُزَی‌ّ، نام‌ چند تن‌ از علمای‌ خاندان‌ بنی‌جزی‌ که‌ در سده‌های‌ ۷- ۹ق‌/۱۳- ۱۵م‌ در مغرب ‌و اندلس و مشهور به کلبی

ابن‌جزی ابوالقاسم محمد بن احمد کلبی، ابوالقاسم محمد بن احمد بن جزی کلبی متولد ۶۹۳ ق ۱۲۹۴ م و متوفای ۷۴۱ ق-۱۳۴۰ م، فقیه مالکی، مفسر و شاعر غرناطی
ابن‌جزی ابوبکر احمد بن‌ محمد کلبی، ابوبکر احمد بن‌ محمد، یکی از علمای مشهور به ابن‌جزی
ابن‌جزی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محمد کلبی، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محمد، یکی از علمای مشهور به ابن‌جزی
ابن‌جزی ابومحمد عبدالله‌ بن‌ محمد کلبی، ابومحمد عبدالله‌ بن‌ محمد، یکی از علمای مشهور به ابن‌جزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار