ابن‌حبیب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حبیب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حبیب ابوجعفر محمد بغدادی، مورخ‌، نحوی‌ و لغوی‌، بغدادی
ابن‌حبیب ابومروان عبدالملک‌ بن‌ حبیب‌ سلمی‌، محدث‌، فقیه‌، ادیب‌، نحوی‌، شاعر و نسّابه اندلسی‌
ابن‌حبیب شرف‌الدین بن‌ عبدالقادر، فقیه‌ حنفی‌، مفسر، نحوی‌ از مردم‌ غزّه‌ (در جنوب‌ فلسطین‌)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار