ابن‌حداد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حداد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حداد ابوبکر محمد بن‌ احمد کتانی‌ مصری‌، اِبْن‌ِ حَدّاد، ابوبکر محمد بن‌ احمد بن‌ محمد بن‌ جعفر کِتانی‌ مصری‌ (۲۶۴-۳۴۴ق‌/۸۷۸ - ۹۵۵م‌)، فقیه‌ و قاضی‌ شافعی‌
ابن‌حداد ابوعثمان سعید بن‌ محمد غسانی‌، اِبْن‌ِ حَدّاد، ابوعثمان‌ سعید بن‌ محمد غسّانی‌ (۲۱۹-۳۰۲ق‌/۸۳۴ -۹۱۴م‌)، فقیه‌ ، متکلم‌ و ادیب‌ مغربی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار