ابن‌حنظله تمیمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حنظله تمیمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سعد بن حنظله تمیمی، یکی از شهدای کربلا
شعبة بن حنظله تمیمی، یکی از شهدای کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار