ابن‌خباز (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌خباز ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌خباز ابومنصور محمد بن احمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌خباز ابوالعباس احمد بن‌ حسین‌ موصلی، ادیب‌، فقیه‌ شافعی‌ و زبان‌شناس‌ نابینای‌ موصلی‌
ابن‌خباز ابوعبدالله نجم‌الدین‌ محمد بن‌ ابی‌بکر، ادیب‌ و فقیه‌ شافعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار