ابن‌دکه ابوجعفر محمد بن حسن معدل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌دکه ابوجعفر محمد بن حسن معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر محمّد بن حسن بن محمّد بن دکّه معدّل، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از محمّد بن عبداللّه بن حسن و ابوالعبّاس هروی روایت نموده است.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۱.    جعبه ابزار