ابن‌دکه ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌دکه ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی حسن بن محمّد بن دکّه معدّل، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری است. وی از حُمید بن مسعده، محمّد بن سلیمان لوین، ابومسعود و عمرو بن علی روایت می‌کند. حافظ ابونُعیم او را «ثقه و صدوق» دانسته است. در ماه شعبان سال ۳۱۴ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۳، ص۶۰۵.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۴، ص۴۵۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۱.    

]

جعبه ابزار