ابن‌رجبی جمال‌الدین‌ عثمان‌ بن‌ یوسف‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال‌الدین‌ عثمان بن‌ یوسف‌ بن‌ حیدره‌، یکی از مشاهیر ابن‌رجبی می‌باشد؛ اِبْن‌ِ‌رَجَبی‌، عنوان‌ دو برادر از پزشکان‌ و دانشمندان‌ مشهور دمشق ‌در سده‌های‌ ۶ و ۷ق‌/۱۲ و ۱۳م‌ است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جمال‌الدین‌ عثمان بن‌ یوسف‌ بن‌ حیدره‌ (د ۶۵۸ق‌/۱۲۶۰م‌). پدر وی‌ رضی‌الدین‌ الرجبی‌
[۱] همین مقاله
از نامدارترین‌ پزشکان‌ عصر خود بود که‌ آثاری‌ نیز از او بر جای‌ مانده‌ است‌.
جمال‌الدین‌ در دمشق‌ متولد شد و همان‌جا رشد یافت‌.
نزد پدر و اساتید دیگر به‌ تحصیل‌ طب‌ پرداخت‌ و در این‌ فن‌ مهارت‌ بسیار یافت‌.

طبابت

[ویرایش]

وی‌ را از اطبای‌ بزرگ‌ و یگانه روزگار دانسته‌اند که‌ با چیره‌دستی‌ به‌ معالجه بیماران‌ می‌پرداخت‌ و از دیدگاه‌ عملی‌ به‌ پزشکی‌ می‌نگریست‌ و تجارب‌ با ارزشی‌ در این‌ زمینه‌ به‌ دست‌ آورده‌ بود.
جمال‌الدین‌ مدتی‌ در بیمارستان‌ نوری‌ دمشق‌ به‌ مداوا می‌پرداخت‌ و ابن‌عبری‌ که‌ او را بسیار ستوده‌ است‌، با وی‌ در همین‌ بیمارستان‌ یار و همکار بود، اما به‌ گفته ابن‌ ابی‌اصیبعه‌ به‌ تجارت‌ نیز علاقه‌ داشت‌ و گاه‌ به‌ مصر می‌رفت‌ و از آن‌جا مال‌التجاره‌ می‌آورد.
چون‌ مغولان‌ در ۶۵۷ق‌/۱۲۵۹م‌ به‌ شام‌ تاختند، جمال‌الدین‌ به‌ مصر رفت‌ و سرانجام‌ در قاهره‌ درگذشت‌.
[۶] عبدالرحمان‌ ابوشامه، الذیل‌ علی‌ الروضتین‌، ص ۲۰۷ ، قاهره‌، ۱۳۶۶ق‌/۱۹۴۷م‌.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. همین مقاله
۲. احمد ابن‌ ابی‌اصیبعه‌، عیون‌ الانباء، ج۱، ص۶۸۲.    
۳. گریگوریوس ابن‌عبری‌، تاریخ‌ مختصر الدول‌، ج۱، ص۲۷۴، به‌ کوشش‌ انطون‌ صالحانی‌، بیروت‌، ۱۹۵۸م‌.    
۴. گریگوریوس ابن‌عبری‌، تاریخ‌ مختصر الدول‌، ج۱، ص۲۷۴، به‌ کوشش‌ انطون‌ صالحانی‌، بیروت‌، ۱۹۵۸م‌.    
۵. احمد ابن‌ ابی‌اصیبعه‌، عیون‌ الانباء، ج۱، ص۶۸۲.    
۶. عبدالرحمان‌ ابوشامه، الذیل‌ علی‌ الروضتین‌، ص ۲۰۷ ، قاهره‌، ۱۳۶۶ق‌/۱۹۴۷م‌.
۷. احمد ابن‌ ابی‌اصیبعه‌، عیون‌ الانباء، ج۱، ص۶۸۲.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌رجبی»، ج۳، ص۱۲۳۰.    جعبه ابزار