ابن‌رستم افلح بن عبدالوهاب اباضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافلح بن عبدالوهاب اباضی ملقب به ابن‌رستم (م ۲۴۰ هـ)، فقیه و سومین پیشوای رستمیان از فرقه خوارج اباضیه در الجزایر بود که در زمان او عمران و آبادی بسیاری در قلمرو او انجام شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

افلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمان بن رستم اباضی، ملقب به ابن‌رستم، سومین پیشوای رستمیان از فرقه خوارج اباضیه در تاهرت الجزایر بود که بعد از وفات پدرش در سال ۱۹۰ هـ با او بیعت کردند.
ابن‌رستم فردی فقیه، زیرک و دوراندیش به حساب می‌آمد. در زمان او آن چنان عمران و آبادی در قلمرو او انجام شد که هیچ‌کدام از پیشینیان وی چنین نکردند. او از نظر قدرت جسمانی، بسیار توانمند توصیف شده است.
شهر عباسیه را که از بناهای ابوالعباس محمد بن اغلب در افریقا به حساب می‌آمد، را به آتش کشید و جریان را به خلیفه اموی که در‌ اندلس بود، نوشت. خلیفه اموی به پاس چنین عملی، مبلغ یکصد هزار دینار پاداش برای او فرستاد.
[۳] بستانی، پترس، دائرة المعارف بستانی، ج۴، ص۷۱.


تاریخ وفا

[ویرایش]

ابن‌رستم در سال ۲۴۰ هـ درگذشت.

آثار

[ویرایش]

تعدادی کتاب و رساله در زمینه نصایح، مواعظ و حکم از ابن‌رستم بر جای مانده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲، ص۲۶۵.
[۶] دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۳۱۸.
[۷] دولة الموحدین، ص۱۹.
[۸] حموی، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۸-۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۲، ص۳۰۸.    
۲. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۲، ص۵.    
۳. بستانی، پترس، دائرة المعارف بستانی، ج۴، ص۷۱.
۴. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۲، ص۵.    
۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲، ص۲۶۵.
۶. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۳۱۸.
۷. دولة الموحدین، ص۱۹.
۸. حموی، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۸-۹.


منبع

[ویرایش]
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۹۲، برگرفته از مقاله «افلح بن عبدالوهاب اباضی».


جعبه ابزار