ابن‌رسته ابوالحسن علی بن جبله تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابوالحسن علی بن جبله تمیمی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علیّ بن جبله بن رسته بن جبله تمیمی، از محدّثان اصفهان است، وی در سال ۲۹۱ق وفات نموده است. او از اسماعیل بن ابی اویس و محمّد بن بکیر روایت می‌نماید، و سلیمان بن احمد و محمّد بن احمد بن عبدالوهاب از او روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۶.    


جعبه ابزار