ابن‌رسته ابوحامد احمد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابوحامد احمد بن محمد اصفهانی، از مشایخ صوفیّه و محدّثین در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحامد بن محمّد بن علیّ بن رسته متوفّی قبل از سال ۳۶۰ق از مشایخ صوفیّه، و از محدّثین به شمار می‌رود، و به جمال صوفی معروف است.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۲.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۴.
۳. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۲۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۳.    جعبه ابزار