ابن‌رسته ابوعبداللّه محمد بن اسحاق اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابوعبداللّه محمد بن اسحاق اصفهانی، از محدّثین اصفهان و داماد رُسته بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمّد بن اسحاق بن ماهان مسوحی، از محدّثین بوده، و داماد رُسته است. در دینَوَر ساکن بوده، و همان جا وفات نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۰۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۷.    


جعبه ابزار