ابن‌رسته ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه مدینی اصفهانی، از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمّد بن عبداللّه بن رسته بن حسن بن عمر بن زید جنبی مدینی، از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان بوده است. وی در طلب حدیث به عراق و ری سفر کرد. وفاتش در سال ۳۰۱ق واقع شده. ابواسحاق بن حمزه و ابومحمّد از او حدیث نقل می‌کنند.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۲۵.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۷.    


جعبه ابزار