ابن‌رسته ابوعمرو عبیداللّه بن عمر قطّان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابوعمرو عبیداللّه بن عمر قطّان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمرو عبیداللّه بن عمر بن یزید قطّان، برادر رسته است، و از محدّثین بود، و در سال ۲۳۶ق وفات یافت. اینان چهار برادر بودند، و عبیداللّه از همه بزرگ‌تر بود. از جریر، وکیع، یحیی قطّان، ابن عدی و عبدالوهاب روایت می‌کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۶.    


جعبه ابزار