ابن‌رسته ابومحمد عبداللّه بن عمر زهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابومحمد عبداللّه بن عمر زهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن عمر بن یزید بن کثیر زهری، برادر رسته، و خود از محدّثین اصفهان است. مصنّفات بسیاری داشته است. در سال ۱۸۷ق متولّد، و در سال ۲۵۲ق در کرج وفات یافته، و در اواخر عمر قاضی کرج بوده است. وی از حماد بن مسعده، معاذ بن معاذ، محمّد بن بکر، حسن بن حبیب بن ندبه، عبداللّه بن عصام و عبید بن واقد روایت می‌کند، و ابوعبداللّه محمّد بن یعقوب غزال و احمد بن علیّ بن جارود از او روایت کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۱۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۵.    


جعبه ابزار