ابن‌رسته احمد بن رسته اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته احمد بن رسته اصفهانی، از محدّثین اصفهان و دخترزاده محمّد مغیره است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن رسته بن عمر، از محدّثین اصفهان و دخترزاده محمّد مغیره است. از ابراهیم هروی و شاذکونی روایت می‌نموده، و در سال ۲۹۳ق وفات یافته است.
[۴] ج. دانشیار، فرهنگ نامه پارسی، ص۵۳۸.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۵.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۹۶.    
۳. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۱۵۷.    
۴. ج. دانشیار، فرهنگ نامه پارسی، ص۵۳۸.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۲.    جعبه ابزار