ابن‌رسته احمد بن عبداللّه زهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته احمد بن عبداللّه زهری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبداللّه بن عمر بن یزید زُهری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است. وی از عموی خود عبدالرّحمان بن عمر رسته روایت می‌کند، و کسی از او روایت نکرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۳.    جعبه ابزار