ابن‌رسته سعید بن اشکیب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته سعید بن اشکیب اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سعید بن اشکیب بن کوفی بن رسته، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است. وی از ابوالولید، سعید بن یحیی، سلیمان شاذکونی و مقری روایت می‌کند، و محمّد بن عمر بن حفص از او روایت می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۳۲۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۴.    


جعبه ابزار