ابن‌رسته عبدالرحمان بن عمر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن رسته عبدالرحمان بن عمر اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن عبدالرّحمان بن عمر بن رسته اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری است. وفاتش در سال ۲۴۶ و یا ۲۵۰ق واقع شده است. از یحیی قطان، عبدالرّحمان بن مهدی و سفیان بن عیینه روایت می‌کند. جمعی از محدّثان نیز از او روایت می‌کنند ازجمله: ابن واره، ابوحاتم رازی، ابوزرعه، اسماعیل بن عبداللّه، عبداللّه بن احمد بن اُسید، علیّ بن خلف کاشانی و برادرزاده‌اش احمد بن عبداللّه بن عمر.
[۵] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۹.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۲، ص۵۷۹.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۷۱.    
۴. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۲۵.    
۵. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۵.    


جعبه ابزار