ابن‌رسته عبدالرحمان بن محمد ضبی جروآنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته عبدالرحمان بن محمد ضبی جروآنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالرّحمان بن محمّد بن خصیب بن رسته ضبّی جُرواآنی، متوفّی به سال ۳۸۶ یا ۳۸۷ از محدّثین اصفهان است. وی از زبیبی، دارکی و ابی عمرو بن عقبه روایت نموده است.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۲۳.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۱۳۰.    
۳. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۱، ص۲۷۴.    
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۵.    


جعبه ابزار