ابن‌رسته محمد بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته محمد بن احمد اصفهانی، از علمای خاندان رسته در قرن ششم است،


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن احمد بن حسین، از علماء اواخر قرن ششم از خاندان رسته است، و از مشایخ ابن صیقل به شمار می‌رود.
[۱] ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار، ص۱۱۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار، ص۱۱۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۷.    جعبه ابزار