ابن‌رشید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رشید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رشید ابوعبدالله‌ محب‌الدین‌ محمد بن‌ عمر فهری سبتی‌، اِبْن‌ِ‌رُشَیْد، ابوعبدالله‌ (۶۵۷ -۷۲۱ق‌/۱۲۵۹-۱۳۲۱م‌)، سیاح‌ ، محدث‌، راوی اخبار و فقیه‌ مالکی‌ مغربی‌
ابن‌رشید شمس‌الدین محمد بن عبدالرحمن آل‌قدامه، شمس‌الدّین ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن معروف به ابن‌رشید، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار