ابن‌ریذه ابوبکر محمد بن عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ریذه ابوبکر محمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر محمّد بن عبداللّه بن ریذه اصفهانی، معروف به «ابن ریذه» از محدّثین اصفهان بوده است. مافرّوخی در کتاب خود، او را در شمار دانشمندان حدیث و کلام که متقدّم بر مافرّوخی بوده‌اند آورده است.
[۱] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.
ابوالفتح مسعود بن احمد اسفینقانی نیشابوری،
[۲] یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۱۸۰.
فاطمه جوزدانیّه و اسعد بن سعید از او حدیث روایت کرده‌اند؛ تولّدش در سال ۴۴۰ق بوده، و سال وفاتش به دست نیامد.
[۳] جعفر بن ابیطالب، ص۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۱۸۰.
۳. جعفر بن ابیطالب، ص۲۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۸.    


جعبه ابزار