ابن‌زریق شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن محمد آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهاب‌الدّین ابوالعباس احمد بن محمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ‌الاصل و حنبلی‌مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شهاب‌الدّین ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد بن عمر (۶۵۲-۷۴۲ق/۱۲۵۴-۱۳۴۲م).
وی برادرزادۀ تقی‌الدّین سلیمان است. از ابوالعباس احمد بن عبدالدائم و عبدالوهاب بن ناصح و شمس‌الدّین عبدالرحمن حدیث شنید و روایت کرد.
فقه آموخت و المقنع را از بر داشت. در ۷۲۶ق/۱۳۲۶م در دمشق به خط خود به صفدی اجازه داد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن رافع، تقی‌الّدین محمد، الوفیات، ج۱، ص۴۰۷، به کوشش صالح مهدی عباس و بشار عواد معروف، بیروت، ۱۴۰۲ق.    
۲. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۸، ص۱۰۳.    
۳. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الدّرر الکامنه، ج۱، ص۲۹۰، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲-۱۳۹۶ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار