ابن‌زریق شهاب‌الدین احمد بن ابی‌بکر آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهاب‌الدّین احمد بن ابی‌بکر بن قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ‌الاصل و حنبلی‌مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب‌ حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شهاب‌الدّین احمد بن ابی‌بکر بن قدامه (د ۸۹۱ق/ ۱۴۸۶م)، معروف به ابن‌زریق.
وی در فرایض چیره‌دست بود. شیخ تقی‌الدّین ابن‌قندس به او اجازۀ تدریس و افتا داد.
سرانجام در دمشق درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عماد، عبدالحی، شذرات الذّهب، ج۷، ص۳۵۱، قاهره، ۱۳۵۱ق.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    


رده‌های این صفحه : آل قدامه
جعبه ابزار