ابن‌زریق ناصرالدین محمد بن عبدالرحمن آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افناصرالدّین محمد بن عبدالرحمن بن محمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ‌الاصل و حنبلی‌مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب‌ حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ناصرالدّین محمد بن عبدالرحمن بن محمد (ح ۷۶۰-۸۰۳ق/۱۳۵۹-۱۴۰۱م)، معروف به ابن‌زُرَیق.
وی در ده سالگی (؟) به دست سپاهیان تیمور لنگ اسیر شد. از صلاح‌الدین بن ابی‌عمر حدیث شنید و فقه آموخت.
ناصرالدین «حافظ» بود و در فنون حدیث مهارت داشت. ابن‌حجر از وی استفادۀ بسیار کرده است.
[۱] ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّة فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۴۴، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّة فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۴۴، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق.
۲. ابن عماد، عبدالحی، شذرات الذّهب، ج۹، ص۵۹، قاهره، ۱۳۵۱ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار