ابن‌زر احمد بن محمد واعظ اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زر احمد بن محمد واعظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد بن زر اصفهانی واعظ، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم و پنجم هجری است. ابن حجر عسقلانی او را معتزلی دانسته، و شیخ آقابزرگ گوید: اعتزال، سپر تشیّع او بوده، و به خاطر تقیّه، رویّه معتزله را پیشه ساخته است. وی در سال ۴۲۲ق وفات یافت.
[۱] ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۳۳۰.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة، ص۲۳.
[۳] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۳۳۰.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة، ص۲۳.
۳. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۶۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۸.    


جعبه ابزار